www.cigtelefonica.com
Sección Sindical A Coruña
 
BENVIDOS Á SECCIÓN SINDICAL da CIG
en TELEFÓNICA A CORUÑA
       
 
 
 
 
 
 
 
Normativa e Lexislación

Convenios Colectivos
11-13   08-10   ERE 03-07        
03-05   01-02   99-00   97-98   96

Acordos 2003-2007
  14-02-2006 Acordo implantación Teletraballo
  15-12-2005 Compensación en festivos locais e autonómicos
  01-12-2004 Unificación de EGPE e EPE (Redes e Servicios)
  14-07-2004 Actualización de Funcións OTPI
  10-12-2004 Asistencia a Cursos dentro da provincia
  22-01-2004 Asistencia a Cursos fora da provincia
  22-11-2004 Modificación Plan de Pensións

Normativa Telefónica

Anteproxecto de Lei das Telecomunicacións
Anteproxecto de Lei
Memoria do Anteproxecto
Memoria Xustificativa

Lexislación Laboral
 
  Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores [Real Decreto Lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores (BOE do 29 de marzo de 1995). Actualización: agosto de 2005].
 
  Ley Orgánica de Liberdade Sindical

Lexislación Xeral
Estatuto de Galiza
Declaración Universal dos Dereitos Humans

 
 
Sección Sindical A Coruña en Telefónica de España S.A.U.
 Confederación Intersindical Galega
Subir