Afíliate   Luns , 19 de Febreiro de 2018
 
Contacto Directorio  
 
Lexislación
 
       
Convenios Colectivos
     
     
  I Convenio Colectivo de Empresas Vinculadas  
     
     
  Acordo Prorroga CEV  
 
     
     
  Convenio Colectivo 2011-2013  
     
     
  Convenio Colectivo 2008-2010  
     
     
  Expediente Regulación de Emprego 03-07  
     
     
  Convenio Colectivo 2003-2005  
     
     
  Convenio Colectivo 2001-2002  
     
     
  Convenio Colectivo 1999-2000  
     
     
  Convenio Colectivo 1997-1998  
     
     
  Convenio Colectivo 1996  
     
     
  Normativa Laboral 1994 . Galego  
Lexislación Laboral
 
     
     
  Estatuto dos Traballadores  
     
     
  Lei Orgánica de Liberdade Sindical  
     
     
  Lei de Procedimento Laboral  


Acordos 2003-2007
  14-02-2006 Acordo implantación Teletraballo
  15-12-2005 Compensación en festivos locais e autonómicos
  01-12-2004 Unificación de EGPE e EPE (Redes e Servicios)
  14-07-2004 Actualización de Funcións OTPI
  10-12-2004 Asistencia a Cursos dentro da provincia
  22-01-2004 Asistencia a Cursos fora da provincia
  22-11-2004 Modificación Plan de Pensións

Anteproxecto de Lei das Telecomunicacións
Anteproxecto de Lei
Memoria do Anteproxecto
Memoria Xustificativa
Acordo pra a millora do crecemento e do emprego

Lexislación Xeral
Estatuto de Galiza
Declaración Universal dos Dereitos Humans

   
 
Carpetas
ATAM
Comercial
Convenios
Monográficos
Segregacións
En Galego
 
Calendario Laboral 2018
  Festivos da Comunidade
  Festivos Locais
 
Calendario Laboral 2017
  Festivos da Comunidade
  Festivos Locais
 
Documentos
  Acordo Modelo de Clasificación Profesional
  Acordo Dispoñibilidades Obrigatorias
  Prorroga do Convenio Colectivo 2011-2013
  III Acordo Emprego e Negociación Colectiva entre CCOO/UGT e Patronal.
 
Negociación Convenio 2015
  Acordo Prorroga CEV
  I Convenio Colectivo Empresas Vinculadas
  Acta_1_CEV.pdf
  Acta_2_CEV.pdf
  Acta_3_CEV.pdf
  Acta_4_CEV.pdf
  Acta_5_CEV.pdf
  Acta_6_CEV.pdf
  Acta_7_CEV.pdf
  Acta_8_CEV.pdf
  Acta_9_CEV.pdf
  Acta_10_CEV.pdf
  Acta_11_CEV.pdf
  Acta_12_CEV.pdf
  Acta_13_CEV.pdf
  Acta_14_CEV.pdf
  Acta_15_CEV.pdf
  Acta_Reunión.pdf
  1º Borrador Empresa
  2º Borrador Empresa
  3º Borrador Empresa
  4º Borrador Empresa
  5º Borrador Empresa
  Acta 1 PSI.pdf
  Acta 2 PSI.pdf
  Acta 3 PSI.pdf
  Acta 4 PSI.pdf
 

 

 

CIG
CIG Saúde
FORGA
Mesa pola normalización
Información Legal
Locais
Contacto
AdministradorWeb
     
 
 
     
     
 
 
2017 CIG. Confederación Intersindical Galega - Sección Sindical en Telefónica