www.cigtelefonica.com
Sección Sindical A Coruña
 
BENVIDOS Á SECCIÓN SINDICAL da CIG
en TELEFÓNICA A CORUÑA
       
 
 
 
 
 
 
 
Ligazóns e Teléfonos


Teléfonos de Interese
Abono Social 900134957
Antares 915557444
902360694 (24H)
902360841 Administración
Anticipos Ibercom 3881-5833
ASCOM 915672042
Asistencia Social 915847496-97-98
ATAM 917154400-5222530
900502650
www.atam.es
Atención Accionista 900111004
Aval Bancario para Vivenda 915847598
Buzón de Voz 902112233
Centro de Atención ó Cliente 680012196
Descontos a Empregados
Clínica Dental de A Coruña  981264811
MultiÓpticas Americanas A Coruña  981216757
Comercial
 Grandes Clientes 900120900
 Pymes 900505022
 Particulares 1004
Comité Intercentros 915568198-82
Convocatorias 915972373-4747
COR-Moviles 680013300-1838
Escolas de Formación  
  Barcelona 934837300
  Zaragoza 976707131
  A Coruña 981183921-01
  Ibercom  3912
Euroguias 900131131
Fillos de Empregados 915847486
Facenda Información 901222250
 Facenda Dúbidas 901335533
Movistar Empresas 1486
Movistar Particulares 1485
Nóminas Activos 915847535
Nóminas Xubilados 915568272
OSI 900210136
Páxinas Amarelas 900100031
Plan de Pensións 915561747-900210666
Fax-915564942
Premios e Sancións 915846282
Renfe: Información e Reservas 902240202
RRHH Ibercom 5912-5922
RPV 900200017
Seguro Colectivo 915847509-10
Consumo: Servizo de Información 901123901
T-Data 902230210
Asist. Tec. 902430034
Averías 900144006
Traslados 915847171
Vacacións 915847385-86

Galiza
CIG Atento 03/09/2008
A Mesa Pola Normalización Lingüística 12/09/2000
A Nosa Terra, semanario galego 02/09/2000
Bloque Nacionalista Galego (BNG) 02/09/2000
Galiza Nova (GN) 01/12/2002
CIG Administración Pública 12/05/2002
CIG Migración 02/09/2000
CIGRede.org (Formación online gratuíta para traballador@s en activo) 16/04/2003
Comite de Solidariedade con América Latina (COSAL) 12/09/2000
Comités Abertos de Escola e Faculdade (CAF) 28/03/2003
Instituto Galego de Alálise e Documentación Internacional (IGADI) 02/09/2000
FORGA (Fundación para a Orientación Profesional, Emprego e Formacón en Galicia) 02/09/2000
Sindicato Labrego Galego - Comisións Labregas (SLG) 22/05/2002
Vieiros, portal galego 02/09/2000

Organizacións sindicais do exterior
Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) 02/09/2000
Agrupación UTE (AUTE), Montevideo - Uruguai 02/09/2000
Central dos Traballadores Arxentinos (CTA) 02/09/2000
Central dos Traballadores de Cuba 04/09/2000
Central Única dos Trabalhadores (CUT), Brasil 02/09/2000
Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) 02/09/2000
Confederación Mundial do Traballo (CMT) 02/09/2000
Confederación Xeral de Traballadores de Portugal - Intersindical
Nacional (CGTP-IN)
02/09/2000
Federação Nacional dos Professores (FENPROF), Portugal 16/09/2000
Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública (FNSPF), Portugal 16/09/2000
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST Brasil 02/09/2000
Plenario Inersindical de Traballadores - Convención Nacional de Traballadores (PIT-CNT), Uruguai 15/12/2000
Sindicato dos Professores do Norte (SPN), Portugal 16/09/2000
Sindicato dos Traballadores da Administración Local, Portugal 16/09/2000

Xornais e revistas electrónicas
America Libre (Arxentina) 15/12/2000
Avante! (Portugal) 15/12/2000
Carta Popular (Uruguai) 15/12/2000
Correio da Cidadania (Semanario-Brasil) 15/12/2000
Cuadernos de Marcha (Uruguai) 15/12/2000
El Siglo (Semanario-Chile) 15/12/2000
Granma Internacional Digital (Cuba) 15/12/2000
La Insignia (Arxentina) 15/12/2000
Memoria (Revista-México) 15/12/2000
Non! (Portugal) 15/12/2000
Nuestra Propuesta (Semanario-Arxentina) 15/12/2000
Politica Hoje (Brasil) 15/12/2000
Prensa Latina (Cuba) 15/12/2000
Proceso (Semanario-México) 15/12/2000
Punto Final (Revista-Chile) 15/12/2000
Rebelion (Estado español) 15/12/2000
Revista del Sur (Uruguai) 15/12/2000
Revista Herramienta (Arxentina) 15/12/2000

 
 
Sección Sindical A Coruña en Telefónica de España S.A.U.
 Confederación Intersindical Galega
Subir