www.cigtelefonica.com
Sección Sindical A Coruña
 
BENVIDOS Á SECCIÓN SINDICAL da CIG
en TELEFÓNICA A CORUÑA
       
 
 
 
 
 
 
 
Comité Intercentros

novembro 2005 Novembro de 2005: Acta do pleno extraordinario do Comité Intercentros  
*
Análise e posicionamento da contestación da empresa ao escrito nº586 pra a resolución dos expedientes.
*
Proposta de AST en relación ao conflicto de GMO's e PNP's e resolución aos expedientes de despido.
*
Intervención literal de CGT

Plan de Pensións
  Reglamento
  Modificación do reglamento
  Comunicado conxunto: Eleccións ao Plan de Pensións
  Plan de Pensións: Atranco á participación e á democracia

 
Clasificación Profesional
 
Novas función de OTPI
  Desenrolo Cláusula 6.3 Convenio Colectivo
  Comunicado: Clasificación profesional e ampliación de funcións de OTPI
 
Unificación de categorias EGPE-EPE
  Novo subgrupo laboral
 

 
Documentos
Vacacións Rotativas
  Proposta do Comité Intercentros
  Proposta do Comité de A Coruña
  Procedimento de solicitude de vacacións
Teletraballo
  Acordo
  Contrato
Concesión de libranzas e cambios de quendas en Residencial-Coruña
  Procedimento

 
 
Sección Sindical A Coruña en Telefónica de España S.A.U.
 Confederación Intersindical Galega
Subir