www.cigtelefonica.com
Sección Sindical A Coruña
 
BENVIDOS Á SECCIÓN SINDICAL da CIG
en TELEFÓNICA A CORUÑA
       
 
 
 
 
 
 
 
Ligazóns para traballarmos en lingua galega
 
O Dicionario da Real Academia Galega
 
O bUSCatermos. A gran base terminolóxica do galego
 
As Normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega
 
As Normas de estilo e redacción do DOG
 
• O Dicionario Galego das TIC DiGaTIC
 
O tradutor da Xunta de Galicia
 
• O corrector en liña Ortogal
 
• O Dicionario CLUVI Inglés-Galego (CLIG)
 
• O Dicionario Digalego
 
Os Recursos Integrados da Lingua Galega
 
O portal da lingua galega
 
O portal das palabras
 
O navegador en galego
 
O Kit para a Normalización Lingüística

Servizo de asesoramento de Telefónica en lingua galega
 
Responsable: Begoña Caldas Rodríguez
Enderezo: Gran Vía 64, 2º andar. 36203 Vigo
Teléfono: 986812863

 
 
Sección Sindical A Coruña en Telefónica de España S.A.U.
 Confederación Intersindical Galega
Subir