Afíliate   Luns , 19 de Febreiro de 2018
 
Contacto Directorio  
 
 
       
Ligazóns para traballarmos en lingua galega
 
O Dicionario da Real Academia Galega
 
O bUSCatermos. A gran base terminolóxica do galego
 
As Normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega
 
As Normas de estilo e redacción do DOG
 
• O Dicionario Galego das TIC DiGaTIC
 
O tradutor da Xunta de Galicia
 
• O corrector en liña Ortogal
 
• O Dicionario CLUVI Inglés-Galego (CLIG)
 
• O Dicionario Digalego
 
Os Recursos Integrados da Lingua Galega
 
O portal da lingua galega
 
O portal das palabras
 
O navegador en galego
 
O Kit para a Normalización Lingüística

Servizo de asesoramento de Telefónica en lingua galega
 
Responsable: Begoña Caldas Rodríguez
Enderezo: Gran Vía 64, 2º andar. 36203 Vigo
Teléfono: 986812863
 
   
 
Carpetas
ATAM
Comercial
Convenios
Monográficos
Segregacións
En Galego
 
Calendario Laboral 2018
  Festivos da Comunidade
  Festivos Locais
 
Calendario Laboral 2017
  Festivos da Comunidade
  Festivos Locais
 
Documentos
  Acordo Modelo de Clasificación Profesional
  Acordo Dispoñibilidades Obrigatorias
  Prorroga do Convenio Colectivo 2011-2013
  III Acordo Emprego e Negociación Colectiva entre CCOO/UGT e Patronal.
 
Negociación Convenio 2015
  Acordo Prorroga CEV
  I Convenio Colectivo Empresas Vinculadas
  Acta_1_CEV.pdf
  Acta_2_CEV.pdf
  Acta_3_CEV.pdf
  Acta_4_CEV.pdf
  Acta_5_CEV.pdf
  Acta_6_CEV.pdf
  Acta_7_CEV.pdf
  Acta_8_CEV.pdf
  Acta_9_CEV.pdf
  Acta_10_CEV.pdf
  Acta_11_CEV.pdf
  Acta_12_CEV.pdf
  Acta_13_CEV.pdf
  Acta_14_CEV.pdf
  Acta_15_CEV.pdf
  Acta_Reunión.pdf
  1º Borrador Empresa
  2º Borrador Empresa
  3º Borrador Empresa
  4º Borrador Empresa
  5º Borrador Empresa
  Acta 1 PSI.pdf
  Acta 2 PSI.pdf
  Acta 3 PSI.pdf
  Acta 4 PSI.pdf
 

 

 

CIG
CIG Saúde
FORGA
Mesa pola normalización
Información Legal
Locais
Contacto
AdministradorWeb
     
 
 
     
     
 
 
2017 CIG. Confederación Intersindical Galega - Sección Sindical en Telefónica